CARDERE [1] (Dipsacus sylvestris)

sback.gif sup.gif snext.gif

common teasel ; wild teasel ; teasel ; fuller's teasel ; fuller's teazel ; scardaccione selvatico ; cardo dei lanaioli ; cardencha ; cardo de cardedor ; cardo de cardedores ; cardère ; cardère sauvage ; peigne-de-loup ; baignoire-de-Vénus ; lavoir-de-Vénus ; cabaret-des-oiseaux ; Kardendistel ; Wilde Karde ; cardó ; pinta de moro ; gærde-kartebolle ; kardebolle ; kartebolle ; almindelig kartebolle ; wilde kaardebol ; kaardebol. ; kleine kaardebol ; dipsako granda ; kardilo granda ; fulkardo granda ; karttaohdake ; Dipsacus silvestris ; Dipsacus fullonum Mill. ; Dipsacus sylvestris ; cardo-penteador bravo ; kardvädd