FOUGERE MALE [1] (Dryopteris filix-mas)

sback.gif sup.gif snext.gif

sback.gif sup.gif snext.gif
male fern ; bear's-paw root ; common male fern ; basket fern ; shield fern ; sweet brake ; felce maschio ; helecho macho ; (helecho macho común ; dentabrón ; fougère mâle ; Gewöhnlicher Wurmfarn ; falguera mascle ; falaguera mascle ; falzia mascle ; almindelig mangeløv ; mannetjesvaren ; kivikkoalvejuuri ; Dryopteris filix mas ; ormetelg ; feto-macho ; träjon