Thym [1] (Thymus vulgaris)

sback.gif sup.gif snext.gif

thyme ; garden thyme ; common thyme , timo ; timo maggiore ; tomillo ; farigoule ; thym ; frigoule ; pote ; Thymian ; Garten-Thymian ; Echter Thymian ; ezkai ; munud-bras ; tin ; farigola ; timó ; timian ; ægte timian ; tijm ; timiano ; vera timiano ; tarha-ajuruoho ; timjami ; tim ; Thymus vulgaris ; čiobrelis ; teim ; ferìgoula ; hagetimian ; vanlig timian ; tomilho ; timo ; lus an rìgh ; timjan ; teim